Termeni și condi ţii de utilizare www.undor.ro


Prin accesarea www.undor.ro, sunte ţi de acord cu Termeni și condi ţii de utilizare și vă obliga ţi să respecta ţi tote condi ţiile de utilizare prevăzute de acest document, toate legile și reglementările aplicabile; Înţelege ţi de asemenea că sunte ţi responsabil pentru conformitatea cu orice legi locale aplicabile. Dacă nu sunte ţi de acord cu oricare dintre acești termeni, vă sunt interzise utilizarea și accesarea oricărei par ţi a www.undor.ro .


1. Dreptul de utilizare


Se acorda permisiunea pentru a descărca temporar o copie a materialelor prezente pe site, doar pentru scopuri de informare personala, non-comerciale și vizualizare tranzitorie numai. Aceasta este acordarea unei licen ţe, nu un transfer de titlu; și sub aceasta licen ţa nu pute ţi:

 • modifica sau copia materiale;
 • utiliza materiale pentru orice scop altul decât informare personala
 • sa încerca ţi a de-compila/recompila sau opera în orice forma asupra oricărui soft prezent pe site;
 • elimina sau modifica orice drept de autor sau alte drepturi de proprietate men ţionate din materialele prezente pe site;
 • transfera materialele prezente către o alta persoana sau “oglinda” a materialelor de pe orice alt server.

Încetarea dreptului de utilizare
Această licenţă se va termina automat dacă încălca ţi oricare dintre aceste restric ţii. La vizionarea de încheiere a acestor materiale sau la încetarea acestei licen ţe, trebuie să șterge ţi / distrugă orice materiale descărcate în posesia dumneavoastră dacă în format electronic sau tipărit.


2. Garanţii
Materialele de pe www.undor.ro sunt furnizate “asa cum sunt”.
www.undor.ro nu oferă nici o garan ţie, explicita sau implicita, și isi declina și neaga orice alte obligaţii . Mai mult, acest site nu garantează și nu face nicio declaraţie cu privire la exactitatea sau fiabilitatea de utilizare a materialelor de pe site sau în alt mod cu privire la astfel de materiale sau pe orice site-uri legate la acest site. Cele mai multe dintre informaţiile prezentate se obţine prin compilarea diverse surse on-line. Nu ne asumam responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informaţii sau că acestea sunt de actualitate.


3. Responsabilitatea
În nici un caz www.undor.ro sau colaboratorii săi nu pot fi trași la răspundere pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau de profit, sau ca urmare a întreruperii activităţii) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site, chiar dacă s-a procedat la o notificare orala,scrisa sau de alta natura, cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.


4. Politica de confidenţialitate


Intimitatea dvs. este foarte importanta pentru noi. În acest scop am gândit politica noastră de confidenţialitate pentru a va face să înţelegeţi modul în care se colectează , utilizează și dezvăluie informaţiile cu caracter personal.

 • Înainte sau în momentul colectării informaţiilor personale, vom identifica scopul pentru care informaţiile sunt colectate.
 • Vom colecta și de a folosi informaţii personale numai cu obiectivul de a satisface aceste scopuri specificate
 • Vom păstra informaţiile personale, atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri.
 • Vom colecta informaţii personale prin mijloace legale și corecte și, după caz, cu cunoștinţa sau acordul persoanei în cauză.
 • Datele personale trebuie să fie relevante pentru scopurile pentru care acesta urmează a fi utilizate
 • Vom face eforturi cu scopul de a proteja informaţiile personale împotriva furtului și a accesul neautorizat, divulgarea, copierea, utilizarea sau modificarea acestora prin masuri de securitate rezonabilă .
 • Vom pune la dispoziţia clienţilor informaţii despre politicile noastre și practicile referitoare la gestionarea informaţiilor personale.

Ne angajam să respectam aceste principii, în scopul de a se asigura confidenţialitatea și protecţia informaţiilor personale


5. Fișierele jurnal
Ca multe site-uri web, acest site face uz de fișierele jurnal ( log-uri ). Informaţiile stocate în fișierele jurnal includ adresa IP și numele gazdei, tipul browser-ului, data / ora accesării, paginile de referinţa / ieșire, precum și click-urile in scopul a analiza tendinţelor , a administrării site-ul, a determinării modului în care situl este utilizat și a colectării de informaţii demografice. Adresele IP și alte asemenea informaţii care nu sunt legate în mod direct de nici o informaţie care va poate identifica la nivel personal..


6. Cookies-urile și Web beacons
Acest site poate folosi cookie-uri pentru a stoca informaţii despre preferinţele de vizitatori, salvarea de informaţii legate de paginile pe care utilizatorul le accesează sau de vizita, personalizarea conţinutul paginii web în funcţie de tipul de browser utilizat de vizitator sau alte informaţii pe care vizitatorul trimite prin intermediul browser-ului.


DoubleClick DART Cookie
Partenerii noștri de publicitate poate utiliza cookies și web beacons pe site-ul nostru.
Aceste părţi terţe furnizează bannere publicitare și link-uri care apar pe www.undor.ro trimise direct către browsere. Acestea primesc automat adresa IP, atunci când se întâmplă acest lucru. Alte tehnologii cum ar fi cookie-uri (, JavaScript, sau Web beacons) pot fi, de asemenea, utilizat de către terte parti pentru a masura eficacitatea reclamelor și / sau pentru a personaliza publicitatea conţinutul pe care îl vedeţi.
www.undor.ro nu are acces sau control asupra acestor cookie-uri care sunt folosite de către agenţii de publicitate terţi.


Este necesar sa consultati politicile de confidenţialitate proprii acestor agenti de publicitate terţă pentru mai multe informaţii detaliate cu privire la practicile lor, precum și pentru instrucţiuni despre cum să renunţaţi la anumite practici. Politică de confidenţialitate a acestui site nu se aplică în cazul acestora, și nu putem controla activităţile acestor agenţii de publicitate sau a altor site-uri web.


Utilizarea cookie-ului DART de catre Google Adsense permite difuzarea anunţuri pentru utilizatori în funcţie de paginile vizitate ale acestui site si de paginile vizitate anterior.
Puteţi opta pentru renunţarea la utilizarea modulului cookie DART, vizitând pagina dedicata politicii de confidenţialitate la următorul URL – http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Daca doriţi dezactivarea ??cookies-urilor, puteţi face acest lucru prin intermediul browser-ului dumneavoastră. Mai multe informaţii detaliate despre administrarea cookies-uri specifice browserului dumneavoastra pot fi găsit pe site-ul browser-ului.